Jasperse Transport neemt alweer een kleine tien jaar de logistieke uitdagingen van zijn klanten voor zijn rekening. Inmiddels zijn we de vaste partner van vele ondernemingen in allerlei bedrijfstakken, zoals de chemische industrie en de scheepvaart.

Nu kunnen we u natuurlijk een prachtig verhaal gaan vertellen over onze goede service, onze grote flexibiliteit, de kwaliteit van onze dienstverlening-op-maat, onze betrouwbaarheid en onze betrokkenheid. Maar die voordelen kunt u misschien beter zelf ontdekken.

Mogen wij onze beloften waarmaken? Niet alleen u, maar ook uw klanten zullen uw keuze voor Jasperse Transport waarderen.

We zetten nog even wat kenmerken van ons bedrijf voor u op een rijtje:

  • geavanceerde methoden voor transportplanning
  • korte communicatielijnen tussen u, ons en uw klant
  • breed opgezet en jong wagenpark
  • moderne op- en overslagfaciliteiten
  • ervaren, vakbekwaam personeel

Kortom: u krijgt oplossingsgericht, logistiek maatwerk tegen een marktconforme prijs.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook wij onderkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Zo streven we ernaar om de belasting van ons leefmilieu zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we onder andere door

  • het minimaliseren van het energieverbuik en
  • het beperken van de CO2-uitstoot

van onze transportmiddelen, opslagfaciliteiten en kantoren.  

Algemene voorwaarden

Wij werken volgens de Algemene Vervoers Condities (AVC) en de CMR-condities. De AVC regelen de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de getransporteerde goederen. CMR staat voor Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg. In de CMR-condities is de aansprakelijkheid van de transporteur bij grensoverschrijdend vervoer vastgelegd. 

Wij zijn lid van de branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Jasperse Transport, een betrouwbare schakel in uw logistieke keten! 

 
linkthough